3/02/2007

آدمى پرنده نيست

آدمى پرنده نيست ،
تا به هر كران كه پر كشد ، براى او وطن شود ...
سرنوشتِ برگ دارد آدمى .
برگ وقتى از بلندِ شاخه‏ اش جدا شود ،
پايمال عابران كوچه‏ها شود ...

[+/-] Read More...

2/26/2007

اريش فريد

شك نكن
به آنكه به تو مي گويدمي ترسد
اما بترس
از آنكه به تو مي گويدشك نمي كند

اريش فريد/ برگردان از: خسرو ناق

[+/-] Read More...

2/08/2007

ادموند بروكه

تنها چيزي كه براي پيروزيه شيطان لازمه، اينه كه مردان خوب هيچ كاري انجام ندهند.

- ادموند بروكه

[+/-] Read More...

1/16/2007

خدا

خدايا ميشه يه لحظه، فقط يه لحظه به من گوش كني؟!

 

- من تاوان چي رو دارم پس ميدم ؟

[+/-] Read More...

1/06/2007

شروع

يه مواقعي هست كه تو زندگي كم مياري، واقعا كم مياري... هر چقدر هم قوي باشي و بخواي كه به روي خودت نياري و اداي آدمهاي قوي رو در بياري اما خودت ميفهمي كه كم آوردي و خسته شدي... شايد نوشتن بتونه يكم آرومم كنه يه چيزي تو مايه‌هاي استامینوفن و اينها...!

[+/-] Read More...